HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG - ĐỘI BÓNG ĐÁ ( 01/2019)

Đội bóng đá của trường năm học 2018.2019.

Em Lê Trương Hoàng Vũ - Lớp 5C đạt Huy chương vàng cấp Tỉnh

Bài viết liên quan