HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2018-2019

Hội nghị CB-CC-VC và NLĐ năm học 2018-2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Tổ chức Hội nghị CB-CC-VC và người lao động năm học 2018-2019

Bài viết liên quan